Orbit

99學年度進修學士班~招生中~~

99學年度進修暨推廣教育部各項招生考試預定時間表(98/12/10)
考試類別
進 修 學 士 班
轉 學 考
甄審入學
筆試入學
簡章發售
99/05/25(二)
99/03/15(一)
99/04/15(四)
報名日期
99/06/17(四)
~
99/07/08(四)
99/05/06(四)
~
99/05/20(四)
99/06/01(二)
~
99/06/23(三)
考試日期
99/07/21(三)
99/06/06(日)
99/07/10(六)
放榜及寄發成績單
99/08/04(三)
99/06/18(五)
99/08/04(三)
成績複查
99/08/04~08/07
99/06/18~06/24
99/08/04~08/07
招生系所
依缺額招生
 
  ※備註:本表僅供參考,試務相關確定日期,應以招生簡章記載為準。
造訪人次 : 190137